Lektoři našeho rodinného centra


Lucie Hanauerová

Statutární zástupce organizace

Koordinátorka volnočasových aktivit, lektorka

Absolventka střední odborné školy oděvní a Doplňujícího pedagogického studia - obor učitelství odborných  předmětů pro SOU a OU. Absolventka rekvalifikačního kurzu Pečovatelka dětí do 10 let, akreditovaných seminářů České asociace dětské jógy. Dále je absolventkou mnoha kurzů a seminářů v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu.

- Lektorka multismyslového programu pro batolata ,,Ostrov objevů" 

- Lektorka ,,Dětské jógy "
Miroslava Šeredová

Statutární zástupce organizace

Koordinátorka volnočasových aktivit, manažerka projektů, lektorka

Absolventka pedagogického a sociálně - právního oboru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Absolventka celoživotního vzdělávání - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a specializace ve zdravotnictví Zdravotně sociální pracovník. Je držitelkou Cvičitelské licence jezdectví. Dále je absolventkou mnoha kurzů a seminářů v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu (např. Montessori pedagogika pro MŠ, masáže, …)

- Lektorka ,,Jezdeckého kroužku"

- Sociálně - právní poradenství

Tereza Novotná

Statutární zástupce organizace

Finanční a projektová manažerka 

- Lektorka Anglického jazyka


Pavel Steiner

- Lektor ,,Kytara"


Milada Líbalová

- Zumba

Instruktor ZUMBA fitnes

Instruktor ZUMBA kids 

Instruktor ZUMBA kids jr.

FISAF International group fitness instruktor

Absolventka kurzu Spirální stabilizace páteře u MUDr. Smíška a kurzu Psychologická příprava sportovce¨

Absolventka rekvalifikačního kurzu  Trenér soutěžních forem aerobiku a rekvalifikačního kurzu  Trenér FISAF FITNESS CORE


Petra Hulvová

- Přírodovědný kroužek

- Veselá věda

Absolventka Přf UK obor zoologie obratlovců a učitelství. V rámci své práce se věnuje projektům zaměřeným na ochranu přírody a biodiverzity. Dlouhodobě pracuje v záchranné stanici Pavlov. 

Mimo vedení přírodovědných kroužků také každoročně organizuje ,,Netopýří noci" nebo ,,Vítání ptačího zpěvu".


Olga Steinerová

- Klubík

Kamila Krejčí

- Výtvarné dílničky

Jana Křípalová

- Logopedie - Logopedická prevence, rozvoj řeči a jazykových schopností

(Individuální rozvoj komunikačních dovedností, Logohrátky a Workshopy)

Absolventka bakalářského oboru Speciální pedagogika - intervence na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a absolventka navazujícího magisterského studia oboru Logopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Aktivně spolupracuje s klinickou logopedkou v Brně, která se specializuje na raný vývoj řeči, alternativní a augmentativní komunikaci. Dále působí jako výzkumný logopedický asistent v projektu "Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku", ve kterém testuje děti a administruje data. Dále je absolventkou mnoha seminářů a konferencí v oblasti vývoje řeči a jazykových schopností a rozvoji komunikačních dovedností.


Mgr. Miroslav Tomeček

- Psycholog


Vytvořte si webové stránky zdarma!